Lời ngỏ

Xin chào!

Tôi là Park Min, đại diện của Công ty cổ phần nông nghiệp  Hi-Tech Farm .

Công ty cổ phần nông nghiệp Hi-Tech Farm là một công ty trẻ được thành lập nhằm tạo ra mô hình nông nghiệp mới.

Là doanh nghiệp tạo lập mô hình nông nghiệp mới bằng cách kết hợp kỹ thuật trang trại công nghệ cao, một loại công nghệ nông nghiệp mới, chúng tôi đang cố gắng lan rộng công nghệ của công ty mình thông qua khai thác thị trường nước ngoài hiện giờ, vượt qua khuôn khổ thị trường nội địa.

Luôn theo đuổi sự mới mẻ và thách thức những điều mới, chúng tôi sở hữu công nghệ gốc và bằng sáng chế công nghệ trồng cây bằng ống nhựa, giới thiệu công nghệ trồng cây bằng ống nhựa trong container, tạo nên mô hình nông nghiệp mới.

Thực phẩm an toàn, môi trường canh tác dễ dàng!

Hi-Tech Farm chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn.